Fysik och vetenskap

Fysik är en av de mest intressanta delarna av forskningen om världen (där andra intressanta studier förslagsvis skulle inkludera det mänskliga beteendet, psykologi, filosofi och matematik).

Själva ordet ”fysik” härstammar från grekiskans physikos som betyder ungefär ”naturlig”. Fysiken är med andra ord läran om naturen i sin bredaste mening: De delar som universum består av och de otroliga krafter som råder mellan de här delarna. För att inte tala om de effekter de krafterna har åt olika håll.

Man kan studera fysik på flera olika sätt och från flera olika vinklar. Exempelvis kan man granska fysik i stora skalor, såsom kosmologi, eller i mycket små storleksmässiga skalor, såsom partikelfysik och kärnfysik. Sedan kan fysik delas upp på en mängd andra områden, såsom i magnetism, termodynamik, mekanik, astrofysik, plasmafysik, rymdfysik, geofysik eller biofysik. Kortfattat kan man säga att det finns otroligt många infallsvinklar på fysik och att man kan studera väldigt olika företeelser när man studerar fysik.

Fysiken är tillsammans med matematiken, kemin och biologin det som utgör naturvetenskaperna, och fysiken är alltså en beståndsdel. Man skulle kunna påstå att fysiken är överordnad både biologin och kemin eftersom de bara undersöker vissa väldigt specifika delar av fysiken medan matematiken skulle kunna ses som ett verktyg för att arbeta med fysik. För på en något högre nivå handlar fysik väldigt mycket om matematiska formler och ekvationer.

Fysik är ju ett väldigt vitt begrepp i och med att man pratar om lagar för hela kosmos. Allt ifrån energi, paritet, laddningar, rörelsemängd, symmetrier och bevarandelagar faller under den beteckningen… Vilket också gör att det är en sådan oerhört intressant sfär att röra sig inom, oavsett vad ens specifika intresse är. Man kan tillämpa en fysisk aspekt på nästan allt man har omkring sig; människans uppbyggnad, årstidernas gång, hunger, glädje, förälskelse, ekonomi… Så – vad väntar du på?

En motor med det bästa av två världar

Mycket av arbetet inom teknisk utveckling handlar om att kombinera fördelarna från flera olika tekniker. Det här är inte alltid lätt. På motorområdet gör man många olika typer av experiment för att kunna förena det bästa av diesel- och bensinmotorer. I korthet kan man sammanfatta respektive motors för- och nackdelar så här: En dieselmotor kräver …

Fortsätt

Våra vänner grundämnena

Att det finns olika grundämnen har människan vetat om länge, men frågan har varit exakt hur många grundämnen som finns, och vad som skiljer dem åt. Vem som helst kan ju se att guld och järn inte är samma sak, men att sätta fingret på olikheten har varit en svårighet. Och även om vi alla …

Fortsätt