«

»

May 08

En motor med det bästa av två världar

Mycket av arbetet inom teknisk utveckling handlar om att kombinera fördelarna från flera olika tekniker. Det här är inte alltid lätt.

På motorområdet gör man många olika typer av experiment för att kunna förena det bästa av diesel- och bensinmotorer. I korthet kan man sammanfatta respektive motors för- och nackdelar så här:

  • En dieselmotor kräver mindre bränsle, men släpper ut fler farliga partiklar.
  • En bensinmotor släpper ut färre farliga partiklar, men kräver mer bränsle.

Hur ska man då kunna kombinera de här två, så att man får en motor som kan köras länge på en liten mängd bränsle, men som inte släpper ut farliga ämnen i samma utsträckning som en dieselmotor? En lösning kan vara den s.k. HCCI-motorn. Detta är en motor som fungerar enligt en teknik som varit känd länge, men som först nu, med den senaste tekniska utvecklingen, har blivit verkningsfull. En egenhet hos motorn är att den inte har något tändstift, så här fungerar den:

  • Bränslet blandas med luft innan det förbränns, vilket är precis som i en bensinmotor.
  • Bränslet komprimeras och självantänder, som i en dieselmotor. I likhet med en dieselmotor blir verkningsgraden högre, och mindre bränsle behövs.
  • En motor med som använder denna teknik kan köras både på diesel och bensin, men den måste justeras för olika bränsle, eftersom de har olika temperatur för antändning. Mer information om tekniken finns att läsa här.