«

»

Sep 13

Vad är ljud?

Ljud består, enkelt uttryckt, av skillnader i täthet i ett medium, i det här fallet luft. Det krävs väldigt lite energi för att alstra ljud, vilket är en av anledningarna till att ljud kan dämpas ganska enkelt. Skärmväggar kan t.ex. minska det upplevda ljudet ordentligt.

För att något ska räknas som ljud måste det ligga i det intervall som människan eller något annat djur kan uppfatta. Om ett träd faller i skogen och inget djur hör det så kan man inte påstå att ett ljud har uppstått, för ljud uppstår i olika varelsers hörselorgan, det existerar inget ljud utanför dessa.

Det mänskliga örat kan uppfatta frekvenser på mellan 20 och 20 000 Hertz. Ljud med högre frekvens än 20 000 Hertz kallas ultraljud, och ljud med frekvenser under 20 Hertz kallas infraljud. Trots att vi inte kan höra infraljud kan vi uppleva det med andra organ, och det uppfattas som mycket obehagligt. Enligt viss forskare är det infraljud som får människor att tro att det spökar i en del byggnader. Vilka delar av kroppen som känner av infraljuden är dock inte helt klarlagt. Det skulle kunna vara tryck- och lägesreceptorerna i musklerna, men det skulle även kunna vara någon del av hjärnan.