«

»

Feb 20

Våra vänner grundämnena

Att det finns olika grundämnen har människan vetat om länge, men frågan har varit exakt hur många grundämnen som finns, och vad som skiljer dem åt. Vem som helst kan ju se att guld och järn inte är samma sak, men att sätta fingret på olikheten har varit en svårighet. Och även om vi alla uppfattar skillnaden mellan guld och järn så uppfattar vi ju också likheten mellan dessa två ämnen, och skillnaden gentemot ett tredje ämne som exempelvis syre.

Vad består världen av?

Så vari består skillnaden mellan olika grundämnen. Under antiken ansåg man att de fyra elementen jord, vatten, luft och eld var alltings byggstenar. Det är egentligen inte helt inkorrekt, även om vi vet idag att det var långt ifrån korrekt också. Den grekiske filosofen Demokritos kom närmare sanningen när han på 450-talet före Kristus hävdade att allting var uppbyggt av små, odelbara partiklar som han kallade atomer, efter det grekiska ordet för odelbar. Demokritos var troligen inte ensam om dessa tankar, även om han är den äldsta skriftliga källan. Inte bara i det antika Grekland utan även i Indien framfördes teorier av denna typ.

John Dalton återkom vid 1800-talets början till teorin om atomer, och hävdade att varje grundämne består av unika atomer av en viss typ, och att atomer av olika ämnen kunde kombineras för att bilda kemiska föreningar, alltså det som vi även kallar molekyler.

Skillnad på atomer och atomer

Men vad är det då som avgör en atoms egenskaper? År 1869 ordnade den ryske kemisten Dimitrij Mendelejev de vid den tidpunkten kända grundämnena efter tyngden på deras atomer. Han märkte då att det gick att ordna dem efter deras olika egenskaper både lodrätt och vågrätt, och därigenom också förutsäga egenskaper hos grundämnen som inte upptäckts ännu. Vetenskapshistorien har gett honom rätt, inte minst eftersom en del grundämnen, som förutsägs av det periodiska systemet, endast går att skapa på syntetisk väg.

Sammanlagt finns det 110 grundämnen idag, och det är inte särskilt troligt att det ska gå att hitta helt nya ämnen ens i yttre rymden. Idag, när guld köpes som aldrig förr, är det inte särskilt troligt att en helt ny metall kommer att upptäckas som kommer att bli mer eftertraktad.